Egen Webshop på vår sida?

Ni som förening spar tid och alla kan i lugn och ro göra sina beställningar hemma på egen vald tid!

Vad kostar då detta för er förening? Svar:
INGET

Vi tar alltså inte ut någon avgift alls av er som förening. Vi har ett bassortiment av kläder som vi tittar på tillsammans. Vi lägger sedan upp Era produkter som vi gemensamt kommer överens om i vår befintliga webshop och ni får en "butik" på vår sida.

      Vi har:

       Ni slipper:

  • Lager
  • Betalningslösningar
  • Fraktlösningar
  • Svar på era frågor
  • Kläder, dekaler, skyltar
  • Beställningslistor
  • Insamling av pengar
  • Långa väntetider innan alla bestämt sig.
  • Lägga ut pengar
  • Stora inköp av produkter som ni kanske inte blir av med.